Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2011 1. kvartal

05.04.2011

 Ved kontrolbesøg er der stor fokus på følgende punkter: 

 • ”Enkeltdyrsbokse”
  Kan dine søer lægge og rejse sig ubesværet?
 • Klovlængde
  Findes der søer med lange klove i din besætning?
 • Sygestier
  Opfylder dine sygestier gældende lovgivning?
 • Isolation af syge dyr
  Navlebrok, udskudt endetarm, halebid mv. skal isoleres
 • Rode- og beskæftigelsesmateriale
  Er der rode- og beskæftigelsesmateriale i dine stier?
 • Halekupering
  Pattegrise kan kun halekuperes mellem 2.-4.levedøgn
 • Arealkrav
  Husk jeres ornestier
 • Ikke genordineret medicin
  Der må ikke henstå restmængder af antibiotika som ikke er ordineret indenfor de sidste 35dage!
   
 •  Aflivning
  Får I aflivet dyr korrekt med boltpistol og afblødning?
 
 
I løbet af 2011 skal vi auditere (=efter kontrollere) jeres egenkontrolprogram. I skal derfor løbende opdatere jeres egenkontrolmappe og have gennemgået ”Branchekode for dyrevelfærd i besætninger med svin”. Ved vores audit vil vi tage udgangspunkt i netop denne branchekode. 
 
 
 
 
Knud Erik Navntoft - 20 10 52 55
Jens Elkjær Bach - 40 20 52 55
Jens Strathe - 29 47 52 55
Klaus Hedermann - 20 12 52 55
Helle Haugaard Jessen - 61 72 52 55
Kontor tlf. 86 69 00 55
 

En lovlydig svineprocent/dyrlæge er én, der ikke er ordentlig undersøgt af Fødevarestyrelsen!
 5 % kontrol af fødevareproducerende bedrifter rejser sager om krydsoverensstemmelse med efterfølgende træk i hektarstøtten.
 
100 % kontrol, som er stillet i udsigt ved ”gult kort”, vil angiveligt give anledning til flere krydsoverensstemmelser med efterfølgende reduktion af hektarstøtten. 5 % kontrol er et EU direktiv, hvorimod 100 % kontrol er opfundet i Danmark overfor besætninger, der tildeles ”gult kort”. Reduktion i hektarstøtten kommer EU til gode og tilfalder ikke danske ”kasser”. En sammenligning af procentvis ”træk” i hektarstøtte mellem medlemslande er et godt fingerpeg om, hvor nidkær de ansvarlige ministre i de enkelte lande forvalter direktiverne.
 
Danmark vil givetvis igen blive EU´s duks – TILLYKKE til fødevareministeren.

 
 


Ovenstående figur viser 82 sohold for produktionsåret 2010, hvor alle data er validerede:

 • Gennemsnit for besætningerne er 29,0 fravænnede grise/årsso
 • Top 25 ligger på 30,5 grise/årsso
 • De nedre 25 er på 28,0 grise/årsso 

 
Kommentarer:
For 2010 er forskellen mellem top og bund reduceret

 • Gennemsnittet er steget
 • Top 25 % er steget 3 grise/årsso siden 2008
 • Toppræstationerne er i opadgående retning  

 
 


Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT