Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2011 3. kvartal

04.10.2011

 Nyhedsbrev 3. kvartal 2011

 
Kontor tlf. 86 69 00 55
hjemmeside: www.hyovet.dk
 
Knud Erik Navntoft - 20 10 52 55
Jens Elkjær Bach - 40 20 52 55
Jens Strathe - 29 47 52 55
Klaus Hedermann - 20 12 52 55
Helle Haugaard Jessen      - 61 72 52 55
 
 
Gult Kort
Fødevarestyrelsen trækker nu samtlige Gult Kort afgørelser tilbage.
 
Alle landmænd, der har modtaget et Gult Kort før bekendtgørelsen om Gult Kort trådte i kraft 3. december 2010, vil få besked om at påbuddet annulleres og gebyret tilbagebetales!
 
Til november vil Fødevarestyrelsen udstede nye Gult Kort på baggrund af besætningens antibiotikaforbrug i gennemsnit i perioden 1. januar 2011 – 30. september 2011.

 

 

 Undersøgelse om antal fravænnede grise i 68 sobesætninger

 

 

 

 
 
Grafen ovenfor viser forholdet mellem fravænnede grise pr. so og fravænnede grise pr. kuld. Hver søjle svarer til en besætning. Grafen er vist efter et stigende antal grise pr. kuld for besætningerne.
 
Kuldudjævningen skal ske under stærk vurdering af besætningernes farestier, deres størrelse og søernes beskaffenhed. Generelt kan siges, at jo flere grise søerne tilbydes fra start, jo hurtigere skal tidligt frafald findes. Vores obduktionsarbejde i besætningerne viser, at klemning de første 48 timer og sultgrise er påvirkelig af jeres strategi mht. antal grise kuldudjævnet pr. so.
 
 
Besætningernes gennemsnitlige resultater for perioden
  • Fravænnede grise pr. fravænning i gennemsnit = 10,9 grise
  • Fravænnede grise pr. kuld i gennemsnit = 12,8 grise
 
 
De 10 besætninger, der fravænner flest grise pr. kuld
  • Fravænnede grise pr. fravænnede i gennemsnit = 11,4 grise
  • Fravænnede grise pr. kuld i gennemsnit = 13,7 grise
 
 
De 10 besætninger, der fravænner flest grise pr. fravænning
  • Fravænnede grise pr. fravænnede i gennemsnit = 11,9 grise
  • Fravænnede grise pr. kuld i gennemsnit = 13,2 grise


 

 

Ny Branchekode 1. juli 2011
 
Videncenter for Svineproduktion har 1. juli 2011 opdateret Branchekoden for egenkontrol med dyrevelfærd i besætninger med svin.Branchekoden er tilgængelig på www.vsp.lf.dk i sprogversionerne dansk, engelsk og russisk.
 
Af væsentlige rettelser bør nævnes:
  
  • Smertelindring ved kastration er nu et lovkrav
  • Antallet af sygestier til søer skal som minimum udgøre 2,5 pct. af det samlede antal stipladser til løsgående drægtige søer. Kravet er gældende for stalde taget i brug efter 1. januar 2011 og gælder for alle stalde fra 1. januar 2021
  • Blødt leje i sygestier kan bestå af en blød gummimåtte eller strøelse i tilstrækkelig mængde
  • Rode- og beskæftigelsesmateriale skal være manipulerbart og foranderlig og ikke være skadeligt 

Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT