Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2012 2. kvartal

27.06.2012

 Nyhedsbrev 2. kvartal 2012

 

 

NY Vaccinationsstrategi
 
På en nyligt afholdt kongres blev der præsenteret en mulig ny vaccination!
 
Ved genmodificering af tobaksplanter var der indsat VT2e toxin fra ødemsyge.
Efterfølgende var der tilsat frø fra de transgene tobaksplanter i foderet til fravænnede grise. Ifølge indlægget havde de haft *held* med forsøget.
 
Det giver anledning til overvejelse, om det fremover vil være muligt at avle genmodificeret korn med antigener over for Coli / Lawsonia / Clostridier / Salmonella / Rotavirus osv.
 
 
 
 USK = UdvidetSundhedsKontrol
 
 
 
 
Det mørke fortættede område af lungen er Mycoplasma lungebetændelse (Foto: privat) Dybtgående sår i hele den hvide del med kraftig ardannelse (Foto: Voldsomme ovariecyster (Foto: Birgitta Svensmark)
 
 
 
 
Krav til spalteåbning og bjælkebredde   
 

Krav til fuldspaltegulve af beton pr. 1. januar 2013

BEK nr. 323 af 06/05/2003 Bekendtgørelse om beskyttelse af svin

 

  maksimal spalteåbning minimum bjælkebredde
Pattegrise 11 mm 50 mm
Fravænnede grise 14 mm 50 mm
Avls- og slagtesvin 18 mm 80 mm
Gylte og søer 20 mm 80 mm
 
Fuldspaltegulv af andre materialer end beton er ikke indbefattet af kravene om maksimum-spalteåbning og minimum-bjælkebredde, og skal derfor først ændres pr. 1. juli 2015.
 
 
Krav til fast eller drænet gulv
 

Minimumskrav til fast eller drænet gulv pr. 1. juli 2015

Lov nr. 104 af 14/02/2000 Lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin

 

Fravænnede grise indtil 10 uger (stier der alene anvendes til fravænnede grise) 1/2 af minimumsarealkravet skal være fast eller drænet gulv eller en kombination heraf.
Fravænnede grise, avls- og slagtesvin

1/3 af minimumsarealkravet skal være fast eller drænet gulv eller en kombination heraf.

 
 Ved drænet gulv forstås et gulv, hvor spalteåbningerne højst udgør 10 % af det drænede gulv.
 
 
 
HyoVet Specialpraksis for Svinesygdomme
Hobrovej 60, Bigum 8830 Tjele
Kontor 8669 0055 / K.E. Navntoft 2010 5255 / Jens Bach 4020 5255 /
Jens Strathe 2947 5255 / Klaus Pedersen 2012 4855 / Helle Jessen 6172 5255
 

 

 

 

 


Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT