Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2013 1. kvartal

09.04.2013

Nyhedsbrev 1. kvartal 2013

 

Lego tordner frem …
 
Importen af legetøj til mindre husdyr er ligeledes i fremgang.
 
Men det står knap så godt til med legetøjet til grisene, hvilket tilsyneladende betyder, at Fødevareministeren i sin frustration ”trøstespiser”.
 
De, der bestemmer, har deres erfaring med hensyn til legetøj fra børnenes Lego, hundenes og kattenes legesager – og dem er der flest af. Hvis man er parat til at dele EU hektar tilskuddet med andre, kan man selvfølgelig lade hånt om kravet til beskæftigelsesmateriale til svin.
 
Frem med kæppen og husk - den skal nå gulvet: 2 kæppe til 18 svin !

 

 

 

 

 

 

 
 
Slagtesvineproduktion i Danmark
 
Midtersiderne viser, at vi desværre i HyoVet-regi må rapportere resultater for 2012 tæt på landsgennemsnit i relation til foderforbrug på slagtesvin. Kun de øverste 25 % af besætningerne lå på VSP ambitionsniveau for 2015, hvilket er et foderforbrug igennem et helt produktionsår på 2,70 Fe/kg tilvækst.
Slagtesvineproduktionens fire ben definerer performance:
 
  1. Sundhed
  2. Genetik
  3. Foder
  4. Faciliteter og pasning
 
Sundheden er igennem 2012 blevet forbedret i kraft af flere vacciner særligt mod luftvejslidelser og virussygdommene PCV-2 og PRRS. Effekten vil forbedre 2013 niveauer.
Foderforbrug under 2,70 Fe/kg opnås kun i produktionsforløb med fravær af perioder med kliniske luftvejslidelser og tarmlidelser - vi skal kunne gennemføre 13 uger med fuld sundhed til afgang.
 
På den genetiske side er fokus igen rettet mod ornen og værdien af det genetiske grundlag ved løbning (index-niveau). Flere producenter er konverteret til brug af indkøbt sæd. Egenproduktion af polte vurderes fuldt funktionsdygtig, især hvis der er etableret Kernestyring.
 
Formalingen skal prioriteres i anlæg med hjemmmeblanderi, og anlægget skal levere 70 % under 1 mm konsekvent. Kornrensning synes at være en nødvendighed.
 
Den aggressive foderkurve er ligeledes nødvendig. Kurverne skal tilpasses den givne besætning. Foderoptag frem til maksimum foderstyrke skal ske inden for de første 35 dage.
 
Arealkravet til slagtesvin synes at sikre optimal tilvækst pr. kvadratmeter med lavest mulige foderforbrug.
 
 
 
 
HyoVet Specialpraksis for Svinesygdomme
Hobrovej 60, Bigum 8830 Tjele
Kontor 8669 0055 / K.E. Navntoft 2010 5255 / Jens Strathe 2947 5255 /
 Klaus Pedersen 2012 4855 / Helle Jessen 6172 5255 / Pia Heiselberg 4020 5255
 

 


Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT