Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2013 2. kvartal

05.07.2013

 Nyhedsbrev 2. kvartal 2013

 

Ørenekroser
Det ser ud til at anvendelse af ”gamle” mineraler og især vitaminer kan være en sikker årsag til udvikling af ørenekroser / halenekroser / flankebid. Det kan være en ”god handel” at hjemtage store mængder mineraler/vitaminer, men ikke altid hensigtsmæssigt, idet mineraludbydere muligvis også har haft dem på lager et stykke tid. Ydermere har vitaminproducenten haft dem på lager. Frekvensen af ørenekroser kan relateres til mineralleverandør. Der burde være anført en fremstillingsdato for vitaminerne i mineralblandingen. For nuværende angives alene datoen for opblanding af mineral + vitaminblanding hos udbyderne.

 

 

Kommentarer til de 10 højeste foderforbrug hos slagtesvinsproducenter hos HyoVet kunder
 
 
De næstfølgende sider viser informationer om de 10 slagtesvinsproducenter i HyoVet porteføljen, der har det højeste foderforbrug pr. kg tilvækst i 2012.
 
 
Opgørelsen har til formål, at anskueliggøre hvilke problemer, der ligger bag et uacceptabelt højt foderforbrug. Problemerne er defineret af landmand og dyrlæge i fællesskab.
 
Sundhed:
I syv ud af ti besætninger er konstateret dårlig sundhed som følge af udbrud af PRRS eller PCV II. Forudsætningen for at opnå et lavt foderforbrug er derfor kontrol med disse vira.
 
Genetik:
I to besætninger beskrives genetik som hovedårsagen til højt foderforbrug. Dette er angivet i tilfælde hvor sundhed, foder, faciliteter og pasning er upåklagelige.
 
Foder:
I tre besætninger er fodersammensætningen medvirkende årsag til, at foderforbruget er for højt. Brug af alternative fodermidler giver unøjagtigheder i energiberegningen af foderet, mens brug af billige enkeltkomponenter forringer resultatet i forhold til brug af korn/soja blandinger.
 
Faciliteter og pasning:
I ganske få besætninger er der tale om deciderede mangler i management, der påvirker foderforbruget negativt. Forhold som utætte foderkrybber, sortering af grise ved indsættelse, overbelægning og intern smittebeskyttelse skal prioriteres.
 
Handlingsplaner for den enkelte besætning er anført, og vi følger op i nyhedsbrevet 2. kvartal 2014 med resultater på de 10 besætninger.

 

 

 

HyoVet Specialpraksis for Svinesygdomme
Hobrovej 60, Bigum 8830 Tjele
Kontor 8669 0055 / K.E. Navntoft 2010 5255 / Jens Strathe 2947 5255 /
 Klaus Pedersen 2012 4855 / Helle Jessen 6172 5255 / Pia Heiselberg 4020 5255

Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT