Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2014 1. Kvartal

25.03.2014

Nyhedsbrev 1. kvartal 2014

 

Hensigtserklæringer

I sidste uge indgik Landbrug og Fødevarer en hensigtsaftale med Fødeva-reministeren med hensyn til halekupering, kastrering og løsgående søer i farestalden. Nyt er, at supermarkedskæderne også var til stede ved bordet. Det er en aftale uden reel betydning, idet at supermarkedskæderne ikke vil distribuere kød, der har ornelugt. Selv Dyrenes Beskyttelse vil ikke acceptere en øget forekomst af halebid grundet manglende halekupering.

 

Det havde imponeret mere, hvis Landbrug og Fødevare havde taget Miljø-ministeren med ved bordet, og betydet Ministeren om de sundhedsmæssige udfordringer et stærkt forhøjet indhold af mykotoksiner i kornet afleder. 

Vi konstaterer større reproduktionsmæssige udfordringer hos søerne samt et stigende antal dødsfald hos slagtesvin grundet tarmblødninger på trods af sidste års velbjærgede avl.

 

De gødskningsmuligheder vi har, er blevet så reducerede, at vi har underer-nærede planter, der henstår på markerne, som på trods af en betydelig svampebehandling ikke kan holdes fri for svampe.

 

En tildeling af det nødvendige kvælstof til planterne vil betyde et 4 % øget indhold af protein i kornet samt en reduceret sojaimport. Ydermere øges dækningsbidraget per hektar med anslået 2000 kr. Lig med en øget indtægt til landbruget på 5,2 milliarder på årsbasis.

 

 

Tema ”foderudnyttelse hos slagtesvin”

 

 

Igennem produktionsåret 2013 har temaet foderudnyttelse fyldt ved besøgene. Figuren angiver for hver besætning den samlede ændring i foderforbrug 2012 kontra 2013.

 

En gennemsnitlig forbedret foderudnyttelsesforbedring på 0,05 Fe/kg tilvækst tværs af slagtesvinebesætninger

 

  • 31 besætninger havde samme eller forbedret foderudnyttelse
  • 19 oplevede negativ udvikling i foderudnyttelse

 

En gennemgående trend er mere fokus på sunde grise med blivende immunitet helt til slagt. Der vaccineres bredere mod virussygdommene og luftvejslidelser. Flere tilfælde af overdødelighed og dårligt foderforbrug er oplevet på indkøbte slagtesvineblandinger, hvor sundhedsproblemer har været årsagen til manglende produktivitet. Slagtesvin skal kunne tåle pelleterede blandinger og for hjemmeblandere skal andelen af korn >1 mm over 70 %. Øget bygandele kan hjælpe balanceakten i henhold til mavesårsproblematikken, men sundhedsfokus synes at være det centrale.

 

Fra vejehold fremgår, at der opstår et forhold mellem stiplads belægning kontra optimal foderudnyttelse per gris. Belægning op over 120 kg gris/ m2 giver accelerer foderforbrug. Slagt derfor hurtigløberne.

 

 


Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT