Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2014 3. Kvartal

12.10.2014

Nyhedsbrev 3. Kvartal 2014 

 

“Hollandsk genetik”

Der er en grund til at hollandsk genetik (også DanAvl i deres hænder) ikke får så mange levende fødte grise, idet de er optaget af at begrænse det totale foderforbrug/årsso. De har minimeret den maksimale foderstyrke dels i farestalden, hvor antallet af tilgængelige æg i næstfølgende brunst grundlægges. Derudover begrænses den daglige fodertildeling til 4,0 Fe/so fravænning til løbning, hvor de forhåbentlig mange etablerede æg under laktation skal løsnes. Endelig anbefales en jævn foderstyrke fra løbning til næste faring. 
 
De tilgængelige data på HyoVet kunder viser nu, at mangel på levende fødte skyldes for få søer, der får mange grise og ikke for mange søer, der får få grise. Der er et mønster, der viser, at fodring efter hollandsk anvisninger giver anledning til, der er for få søer, der får mange grise. 
 
 
”Israeler metoden "i.e.” forøg vindermængden frem for at begrænse andelen af tabere”
 
Besætningerne med mange levende fødte som besætningsgennemsnit havde en stærk stigende andel søer med rigtig mange levende fødte grise pr. faring. I den kommende tid vil vi vende fokus mod at karakterisere ”det gode forløb ” frem mod de mange levende fødte ved næste faring. Besætninger med ønske om mere end 16 levendefødte/kuld skal således fokusere på at øge andelen af søer med over 19 levendefødte grise/kuld i stedet for at reducere andelen af dårlige faringer.
 
 
Foderforbrug hos slagtesvin er et stærkt miljø følsom parameter
 
Resultater fra en nylig publiceret undersøgelse ved en kongres for genetikkere understreger klart miljøeffekten som medvirkende årsag til vores manglende målbare avlsfremgang i Danmark for foderforbrug ude i produktionsbesætningerne. Undersøgelsen dokumenterede, at genetisk stærkt selekterede grise for lavt foderforbrug klarede sig ligeså dårligt som linjer selekteret for et højt foderforbrug, så snart foderblandingen blev afvigende for den optimale. Læg dertil vores øvrige udfordringer med sundhedsforhold og et billede tegner sig af landsgennemsnit for foderforbrug. 
 
Det fodereffektive slagtesvin er allerede fremavlet det er blot en forudsætning at vækstbetingelser efterhånden bliver forsøgt ligeså optimale som i so produktionerne i dag, hvor kendt viden i høj grad dagligt effektures ned til mindste detalje. I figuren modsvarer 0,3 kg tilvækst /kg foder den danske norm 2,75 Fe/kg Tilvækst. I forsøg med supoptimale diæter (grupperne ”C”) steg foderforbruget til næsten 3,8 Fe/kg tilvækst for begge grupper (i figuren omvendt vist med tallet 0,25)
 
 
 
 
 
 
Emily D. Mauch1 2014
Effect of a Low Energy, High Fiber Diet Challenge on Yorkshire Pigs Selected for Residual Feed Intake
 
 
 
 

Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT