Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2016 3. kvartal

05.10.2016

"MRSA igen igen"

Det tyder på professor Frank Årestrups forskningsmidler er ved at tørre ud og Landbrug og Fødevarer har ikke evnet at sætte Karen Hækkerup i proces med hendes tilgang til medierne.

MRSA er blevet gensekventeret og det er godtgjort, at bakterien er importeret fra Vestafrika. Bakterien har adopteret sig til grise og er nu døbt CC-398. Det er ikke godtgjort, at den humane stamme resistensmæssigt afviger fra den stamme, der har adopteret sig til grise.

Årestrups anbefalinger fra 2007 gående ud på at undersøge avl og opformeringsbesætninger vil givetvis ikke have gjort den store forskel, idet 50 % af danske svinebesætninger slet ikke indkøber fra avl og opformeringsbesætningerne, og der er ingen undersøgelser der dokumenterer forskel på besætninger med indkøb af avlsdyr i forhold til besætninger, der ikke indkøber avlsdyr.

Det er helligt at se på, hvordan nordmændene agerer netop at de har undersøgt avlstoppen. På trods af dette har de besætninger, der falder for MRSA. Sanering af MRSA-positive besætninger er en overkommelig økonomisk opgave for det offentlige og uden udgift for svineproducenten. Norge har ca. 9% af Danmarks svinebestand og er spredt over et betydelig større område end Danmark.

På Svinekongressen for 2 år siden var der et indlæg fra en overlæge fra Glostrup Sygehus, der viste, at 60% af Københavnerne er positive for MRSA og i Ringkøbing/Herning området er tallet 13%. Det siger noget om, hvad individ tætheden betyder for spredning. Prøv at forestil dig, at man fravælger alle MRSA-positive sundhedspersoner så vil det betyde en kolossal reduktion af antal sundhedspersoner i København.

En opgørelser viser, at 1300 afdøde personer har fået stillet diagnosen MRSA indenfor 5 år i forhold til dødsfald. 5 af dem er diagnosticeret som CC-398 - det må jo have været 5 svineproducenter.


Salmonella - en undervurderet diagnose

Salmonella ser nu ud til at give os flere og flere problemer i besætningerne. Det kommer til udtryk på flg. vis:
 • Voldsomme tarmbetændelser, dødeligheder og tab af kvalitet i klimastald.
 • Slagteriernes afregningssystem i forhold til salmonellaværdier i kødsaft-prøver (fradrag).
 • Fokus på serologisk negative grise ved salg af 30kg's grise i ind- og ud-land (tab af tillæg).

Det vurderes at op mod 50% af avl/opformering er positive for salmonella, mens 70-80% af produktionsbesætningerne er positive.

Salmonella er en simpel tarmbakterie, som smitter mellem svin ved overførsel af gødningsmateriale. Følgende opgørelse har derfor fokus på intern og ekstern smittebeskyttelse i et forsøg på at producere den "rene" gris.
EKSTERN SMITTEBESKYTTELSE

 • Indkøb af rene SPF polte (inkl. Salmonella)
 • Indkøbte dyr kan bære smitte med ind i systemet
 • Avl/opformeringer har deklaration - også for salmonella.
 • Hjemmeavlede polte skal være testet fri for salmonella.
 • Følg SPF regler i forhold til tøj/støvleskift, håndvask mm.
 • Personale kan bære smitte mellem besætninger.
 • Indfør "ren/uren" zone på alle ejendomme.
 • Udradér fugle, gnavere, katte mm.
 • Dyr kan bære smitte mellem besætninger samt fra "vild population"
 • Abonnér på effektiv skadedyrsbekæmpelse.
 • Husdyr og andre uvelkomne gæster i stalden aflives.INTERN SMITTEBESKYTTELSE

 • Brug melfoder
 • Brug syre i foderet

Tyktarmsbetændelse forårsaget af salmonella
Tyktarmsbetændelse forårsaget af salmonella.
 • Melfoder giver naturlig forsvar mod tarmlidelser grundet lagdeling i mavesæk.

 • Syre i foder reducerer udskillelsen af tarmbakterier fra grisen.
 • Ved indkøbt foder, fokus på formaling og bygindhold i pil-len (min. 30%).

 • Ved brug af syre foretrækkes 1% calciumformiat.
 • Vask og desinficér.
 • Alle overflader grisen er i berøring med er mulig smittekilde for salmonella.

Gris med klinisk salmonella.
 • Logisk tankegang skal etableres (gylleoversvømmelse).

 • Udtørring efter vask ved min. 30°C.

 • Vask, desinfektion af staldgange, sektioner, udstyr o.lign. før og efter grise drives rundt i anlægget.
 • Opretholdelse af normal ædelyst
 • Manglende ædelyst giver problemer med salmonella.
 • Viruslidelser skal håndteres (PRRS, influenza & PCV2).
 • Rent vand og appetitligt foder.
 • Tilstrækkelig varme-forsyning og rigeli-ge ædepladser.


Det vurderes gennem de månedlige besøg i HyoVet's besætninger, at de fleste forhold omkring ekstern smittebeskyttelse overholdes.

Til gengæld ses voldsomme udfordringer med at holde den interne smittebeskyttelse. Alle procedurer skal strammes op for at undgå smitte indenfor besætningsområdet - serologisk positive dyr ved salg til eksport eller til slagte-riet har en lavere markedsværdi og vil i fremtiden udsættes for prispres.


Læs nyhedsbrevet i PDF-version her


Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT