Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2017 1. kvartal

20.03.2017

Ny "vægtning" af lægemidler

Ifølge fødevarestyrelsen bliver flere og flere antibiotika kritisk vigtige i forhold til udvikling af resistente bakterier hos svin. Mere eller mindre usaglige argumenter vinder gehør på Christiansborg og afføder øjeblikkeligt sanktioner i form af en anden vægtning af ADD-værdien på det pågældende antibiotikum. Senest er det gået ud over Colistin, som fra 1. april 2017 i praksis bliver ubrugeligt grundet en vægtning med faktor 10.
På Fødevarestyrelsens hjemmeside argumenteres for et forsigtighedsprincip, da man ikke på nuværende tidspunkt kan redegøre for mekanismerne, der fører til resistensudvikling mod det pågældende produkt. Det er spørgsmålet om vi med forsigtighedsprincippet skal få afviklet husdyrproduktionen - således at denne debat kan bringes til ophør.


Pattegrisediarré og Rotavirus

Diarré indenfor grisens første 5 levedøgn er forsat et problem, der afkræver handling i de fleste besætninger. De hyppigst fundne årsager til diarréen er E. coli & Clostridier, som i 90% af tilfældene kan kureres ved gødningsimmunisering. På det seneste er Rotavirus A isoleret som årsag til pattegrisediarré.
Vores nyansatte dyrlæge, Christian, undersøgte i sit speciale sammenhængen mellem Rotavirus-påvisning og diarré hos 2-5 dage gamle grise på to besætninger med diarréproblemer. Samtlige grise fra 10 diarrékuld blev analyseret for Rotavirus på dagen for diarréudbruddet.
Sammenhængen mellem Rotavirus og diarré på de to besætninger hver for sig og samlet ses illustreret herunder.

Rotavirus

Grafen skal tolkes på følgende vis:
  • I besætning 1 (herd 1) var der en klar sammenhæng mellem en positiv Rotavirus påvisning og diarré hos grisen.
  • I besætning 2 (herd 2) var der knap så stærk sammenhæng, da en stor fraktion af grisene uden diarré også var Rotavirus positive.

Udvalgte grise blev analyseret 3 dage i træk, og 70% af disse udviklede diarré indenfor 24 timer efter en Rotavirus positiv prøve.
Ud fra dette forsøg og erfaring fra praksis skal vi i tilfælde af diarréproblemer indenfor de første 5 levedøgn utvivlsomt have Rotavirus med i de diagnostiske overvejelser, med henblik på vaccination af især gylte. Påvisning af Rotavirus vil efterfølges af et krav om vaccination eller alternativt auto-vaccination efter amerikansk model, da vi under ingen omstændigheder kan behandle os ud af problematikken.
Vaccination mod Rotavirus med kommerciel vaccine kræver en positiv diagnose, da vaccinen sælges på dispensation.
Rotavirus-diagnosen stilles effektivt ved analyse af en stibundsprøve fra diarrékuld.
Ring til Christian for yderligere info på 6155 2055.


Nye dyrlæger i Hyovet

Christian Møller Christian Møller er ansat i Hyovet pr. 1. marts 2017.

Christian er opvokset på en svinebedrift i Nordjylland og har således et godt indblik i nutidens svineproduktion.

Christian har gennem studiet fokuseret udelukkende på svin. Afsluttende speciale omhandlede mulige sammenhænge mellem rotavirus og pattegrisediarre (se ovenfor).

Vi håber I vil tage godt imod Christian rundt i besætningerne.

Mette Hillersborg Mette Hillersborg er ansat i Hyovet pr. 1 april 2017.

Mette startede sin karriere hos Hyovet efter endt dyrlægeuddannelse.
Efterfølgende er det blevet til længerevarende ansættelser i medicinalbranchen med fagligt ansvar for flere produkter til grise.
Endelig har hun været ansat i en kort tidsperiode hos kollegerne i LVK.

Vi glæder os over at byde en kompetent og erfaren dyrlæge velkommen i vores praksis og håber I vil tage godt imod hende.Læs nyhedsbrevet i PDF-version her
Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT