Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2017 4. kvartal

21.12.2017

"DJØF tyranni"

Stillinger i kommuner, regioner og staten, der har en lønmase over 500.000 kr., bliver besat med DJØF‘er. Det er ikke længere muligt at starte i det offentlige som kontorelev og arbejde sig op til eventuel at slutte som kommunal direktør. Ansættelse af DJØF'er betyder altid et ledelseslag mere, idet de ikke synes at være udstyret med 2 hænder og kender ikke forskel på ”kan og skal”, set i relation til implementering af lovstof såvel nationalt og EU berammet.

Dansk Natur Fredningsforening er en selvbestaltet forening med få medlemmer, men har fået indrømmet klageret til både dette og hint – har åbenbart associeret sig til en ikke-faglig biolog i en kælder i Århus, som konkluderer at vandmiljøhandleplaner gældende for landbruget er utilstrækkelige. Det har givet morgenluft blandt andet til de Radikales miljøaktivisme. Underligt forekommer det, at Landbrug og Fødevare er tavs. Det skyldes måske en overvægt af ansatte DJØF’er, men derimod kanaliseres landbrugets stemmer over i Bæredygtigt Landbrug, som ikke endnu er blevet ens med tapetet. Det ser ud som Landbruget nu har 3 udfordringer. Tidligere var det kun yverbetændelser og De Radikale. Nu er der tilføjet DJØF’erne.

(skrevet af K.E Navntoft)


Soholdsanalyse 1. halvår 2017

Produktionsnøgletal
Der er indsamlet data fra 113 sohold.

1. halvår 2017


Anlægsproduktivitet
Der skal tages forbehold for fravænningsvægt, idet vi på flere ejendomme har anvendt en "visuel" vægt ud fra alder ved fravænning. Vi opfordrer til at arbejde på at få vejet grise til fravænningsstalden som arbejdsredskab internt i ejendomme.

1. halvår 2017


Udvikling fra 2. halvår 2016 til 1. halvår 2017
På nedenstående graf ses udviklingen fra 2. halvår 2016 til første halvår 2017. Der er fremgang på antal fravænnede pr. årsso, levendefødte pr. kuld samt egen fravænning / so. Anderledes ser det ud for niveauet af dødfødte og dødeligheden i farestalden. For dødfødte er andelen af totalfødte konstant omkring 9 %. Det vidner om, at flere grise fødes med samme niveau af dødfødte.

Pattegrisedødelighed
For dødeligheden i farestalden må vi i arbejdstøjet. Der arbejdes med HyoLife (monitorering af pattegrisedødelighed på ugebasis) i mange besætninger, og på opgørelser herfra ses det bl.a. at niveau af svagfødte grise (grise under 800 g) ikke nødvendigvis stiger ved stigende kuldstørrelse. Forventet niveau af svagfødte grise er mellem 10-15%. Ved stigende kuldstørrelse er råmælks-forsyning stadig en debat. Flere grise skal dele den formentlig samme mængde råmælk, og det stiller større krav til management. Opmærkning af førstefødte grise i forbindelse med kuldudjævning kan være et redskab, der kan sikre råmælksindtag. De vægtmæssigt små grise ved fødsel skal tidligt fra arbejdsstart samles hos mindsteamme og varmeforsynes.

113 sohold


Projektudvikling for 2018
I kommende sæson indledes flere projektforløb:

  • Projekt "fødsel til slagt"
    Vi arbejde med at etablere en ny platform for vidensdeling blandt danske full-line producenter. Projektet omkring en Cloud-løsning skal bibringe "i real time" dataindberetning fra dagligt foderoptag, vandoptag og udslagtningsprofiler. Projektet vil fokusere på batch-tænkning, således hvert hold monitoreres og deles med andre deltagere.

  • "En moderne Israeler-metode til soholds perfektionering"
    Vi vil udpege de 15 mest produktive sohold over tid, og gennemgå deres pasningsmodel sammenholdt med et spørgeskema online, hvortil deltagende besætninger får mulighed at viderestille spørgsmål til "den fælles vidensbank". Dette opfølges med data og en "syntesetænkning", særligt i forhold til rutiner for medarbejderoplæring.Medicinhåndteringskursus

Næste kursus bliver: Fredag d. 19. januar 2018 hos Danhostel Herning kl. 8-16
Kurset er på engelsk. Har du medarbejdere, der ikke har passet grise i 6 måneder før den 1. februar 2007 skal de have gennemgået og dokumenteret et medicinhåndteringskursus. Tilmeld din medarbejder ved at sende en mail med medarbejderens fornavn + efternavn + CPR nr. til bhoelstad@hyovet.dk.
Der afholdes kursus ca. en gang i kvartalet.


Læs nyhedsbrevet i PDF-version her
Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT