Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2022 1. kvartal

13.04.2022

Kontrol fra de mange Styrelser

 

For nuværende kører vi ind i en ny jagtsæson på dyrlæger og producenter af grise. I gældende stund varsler foråret sit komme – og kontrolindsatserne sidder på rastepladser og koordinerer uanmeldte besøg.

Kontrollerne forløber i vores optik med en snæver fejlmargin på tværs af bedrifterne. For gældende stund skal vi alle lige se grundigt på lægemiddel flasker og poser ved modtagelse fra apotek. De nye Europæiske Forordninger har givet tvang om at følge SPC (anvisning til sygdomme og behandlingslængde samt dosis).

 

Vi har i flere år arbejdet med simple modeller for behandlingslængde og diagnoser. Dem har i noteret glimrende efter – men nu kommer tossede behandlingslængder frem på velfungerende behandlingstyper, som vi skal indarbejde. Standarder fra oprindelige godkendelsesprotokoller.

I henhold til velfærdskontrol kontrolleres der på sygesti-modeller, tilstrækkeligt antal og indretning.

Sygestijournalerne er vigtige herunder. Fokus på effekt af behandling og rettidig aflivning går igen. Fokuser indsats på at kende m2-indretning af anlæg, flere søer kan have sneget sig ind hist og her.

Zinkfri fravænning varsler sin ankomst til sommer. Modellerne synes klar dertil uden at miste produktionsgrundlag eller en reduktion af produktion.

Vi håber intenst på et forbedret bytteforhold til alle jer producenter i den kommende periode. Endelig kunne hårde tider måske give anledning til at man samfundsmæssigt finder øget forståelse for de produktive erhverv med eksportevne. Statskassen må være tom efter Corona, Minkskandale og en generel militær oprustning.

 

Vådfoderanalyser i rørcirkuleringsanlæg

Nedsat mælkeydelse er en stående debat i flere besætninger, og flere årsagssammenhænge kan have indflydelse på yverdannelse og mælkekvalitet. Subjektive betragtninger af yver og mælkeløb hos søer inden faring i toppræsterende besætninger til forskel fra søer i andre besætninger har afledt en undersøgelse af vådfoderets mikrobiologiske bestanddele og syrer fra 16 besætninger (28 prøver i alt).

 

Vi mener at kunne høste nogle lavthængende frugter målt på egenfravænning ved at optimere vådfoderkvaliteten og dermed bedre mælkeydelsen. Målet med undersøgelsen er således at kunne rådgive til en fodring der er mere næringsrig og velsmagende samt nedbringe indholdet af en uønsket mikroflora, således billedet til venstre er mere hyppigt forekommende.

Billede1Dette billede bør enhver svinepasser have på nethinden for, hvordan yveret på so med korrekt yverdannelse ser ud umiddelbart før faring.

 

Forventningerne til mikrobiologien er forskellig afhængige af, om man taler om restløse anlæg eller rørcirkulerende anlæg. Rørcirkuleringsanlæg er udfordrende eftersom en del af foderrationen er fermenteret. I fermenteringen sker der en vækst af fra kornet naturligt forekommende mælkesyrebakterier og gær med produktion af primært mælkesyre, eddikesyre og alkohol til følge. Produktionen af syrer sænker pH i foderrationen, hvilket inhiberer væksten af uønskede bakterier såsom E. coli og Salmonella ikke kun i foderrationen, men også i soens mave. Eddikesyre og ethanol dannes ud fra gærs mikrobielle omsætning af næringsstoffer, og eftersom eddikesyre og ethanol giver foderrationen en dårlig smag, ønskes det at have en mindre aktivitet af gær. Dette opnås med tilsætning af benzoesyre (5 kg pr. 1000 FE). Den lave pH skal således opnås primært på baggrund af mælkesyre. Et højt niveau af mælkesyre (>150 mmol/L) opnås enten ved et naturligt højt niveau af mælkesyrebakterier på kornet eller ved tilførsel af en kultur af mælkesyrebakterier til foderrationen. Den grundlæggende udfordring er, at fermenteringen sommetider forsager et tab af aminosyrer – især syntetiske aminosyrer og vitaminer. Dette minimeres ved mælkesyrekoncentrationer over 100 mmol/kg eller tilførsel af disse samt syntetiske aminosyrer efter pH er kommet under 4,5.

Resultaterne fra undersøgelsen viser følgende:

  • at øgede koncentrationer af mælkesyre (a), gær (b) og eddikesyre (c) giver anledning til lavere pH samt at ethanolkoncentrationen stiger med gærforekomsten (d), og således er resultaterne i god overensstemmelse med at der sker en fermentering.
  • At der er en sammenhæng med, at et højere niveau af benzoesyre begrænser niveauer af både gær (e) og eddikesyre (f).
  • At Enterobakterier reduceres i takt med lavere pH til tilnærmelsesvis at forsvinde under pH 4,5 (g) – som teorien foreskriver.
  • At myresyre alene ikke kan nedbringe pH, da der ingen sammenhæng er imellem myresyre og pH (h). Dette formentlig eftersom den ikke forekommer i tilstrækkelig høj mængde til at drive pH ned. Derfor, med eddikesyrens smagsforringende egenskaber, er det fortrinsvis mælkesyre, der skal nedbringe pH.

Layout 1

  • At der er en eksponentiel sammenhæng imellem antallet af mælkesyrebakterier og koncentrationen af mælkesyre (i). Antallet af mælkesyrebakterier skal således være 108,8 CFU/g for som minimum at tangere minimumsværdien på 100 mmol/L.
  • Kun foderet fra fem ud af 28 vådfoderprøver præsterer at ligge med mælkesyre over 100 mmol/L, og således kan vi konkludere, at den påviste fermentering er ineffektiv, hvilket bør give stof til eftertanke i forhold til den foderkvalitet, vi tilbyder søer.

 

Konklusion:

  • Surheden i vådfoderet skal være under pH 4,5 for at bevare næringsværdien.
  • Er pH er over 4,5, vaskes anlægget og en ny kultur opstartes med Bactocell.
  • Tilsæt benzoesyre som indirekte smagsfremmer ved at begrænse gærvækst.
  • Tip: Anvend en betydelig ration af valle/syrebehandlet korn/crimpet majs mv.

 

Vådfoderanalyserne er foretaget af Aarhus Universitet på Institut for Husdyrvidenskab og koster kr. 2800,-

Ny dyrlæge

HyoVet byder velkommen til nyuddannet Dyrlæge Kasper            Pedersen på 32 år. Kasper er i sine unge år opvokset på en svinegård i Vendsyssel og har en baggrund som Faglært Landmand i 2010 fra Bygholm Landbrugsskole. Han har aftjent sin værnepligt til hest i Gardehusarregimentets Hesteeskadron og derudover været hundeslædekusk i to år ved Slædepatruljen SIRIUS i det Nordøstlige Grønland. Så hvis grisene trives, kan I nok lokke en røverhistorie ud af ham. I næsten fem år i løbet af sin studietid har Kasper været ansat som studentermedhjælper ved SEGES Svineproduktion i dyrlægeteamet. I den forbindelse har han engageret sig i adskillige udfordringer i vores erhverv, herunder for eksempel projekter med PRRSV og APPV. Kasper afsluttede sine veterinære studier med at skrive Speciale om Rotavirus A, så det skal I endelig spørge ind til, hvis der er diarre hos grisene.

Vi håber, I vil tage godt imod Kasper på staldgangen.    

kasper

 

Barsel

To af vores dyrlæger, Bonnie Hoelstad og Pia Heiselberg er i fremskredne lykkelige omstændigheder går derfor barsel fra 2. kvartal 2022.

Vi har fra HyoVet side lagt en slagplan for det komne år og ser os beredte til at betjene jer på normal vis. Vi ser frem til at have dem tilbage i HyoVet-trøjen igen.

 

Billede3 Billede4

 

Læs nyhedsbrevet i PDF-format her.


Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT