Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2023 3. kvartal

24.10.2023

Midt i en deklarationstid
I skrivende stund arbejder vi med at få tilendebragt kontordelen af PRRS-deklaration 2023, som blev aktiveret med udfærdigelsen af den nye Bekendtgørelse om PRRS. Vi har gennemført blodprøvningerne på tværs af anlæggene og dyregrupperne.
Den samlede indsats har været betydelig, og vi må så håbe på, indsatsen kan bru-ges til noget i det videre arbejde med PRRS-reduktion i Danmark – udover at tilfredsstille kravene i en ny Bekendtgørelse. Heldigvis har mange af blodprøverne kunnet tjene et overvågningsformål i vores interne debatter om stabilitet eller sane-ringsmoden.

Inden startskuddet til PRRS-deklaration påbegyndtes, har vi udtaget de lovformelige Flokbehandlingsdiagnoser og genprøvet de ejendomme med negative tests. Flok-behandlingsdiagnoser ligger til grund for at kunne ordinere flokbehandling, dertil todelt efter om et givent lægemiddel kræver en diagnose på en gødningsbakterie eller via et smitstof i næsehulen. Dette er efter krav om at ordinere til den oprindelige diagnose bag godkendelsen af pågældende lægemiddel.
Heldigvis har vi kunnet benytte noget af denne oversigtsmodel i rådgivningen om smittestabilitet i forhold til Influenza. Dertil en vurdering af evt. tidlige PCV-II smittegang i fravænnede grise. Det har været af betydning i forhold til at få udpeget sohold med en uheldig smitte fra so til smågris.

Mén! Vi ytrer en fælles frustration over de vedblivende ”påkrævede” opgaver, som afkræves for at overholde lovgivning som dyrlæge og producent. Tematisk prøver vi at aktivere tvungen prøveaktivitet til brugbare analyser for rådgivningen. Tilbage står dog en eskalerende udvikling. Vi har anket til egne foreninger (-dyrlæge) med ønsket om ”fornuft” i Landbrugspolitikken. Håber Landbrugstoppen gør det samme.

 

”Farestaldspiloten” styrer i højeste grad vækstgrisens resultat!
Virker denne tanke foruroligende – kan vi kun istemme JA! Med zinkfri fravænning har produktionen brutalt afsløret, hvorvidt grisene kommer til fravænning sunde og uden næsehuleinfektioner (med feber), eller om de vil være diarré-ramte af deres opstartsperiode med varierende ædelyst grundet feberforhold. Feberperioden giver faste og derpå uens foderoptag. Vores egne undersøgelser med velfungerende zinkfri fravænning har sigtet mod at kontrollere sundheden på grisen HELT til fra-vænning.

Farestaldens opstartsarbejde med råmælkssikring i en sektioneret stald bygger fun-damentet. Men den gammeldags tanke om at sortere grisene efter størrelse synes uheldig med hensyn til smittespredning. Corona-politikken lærte os at isolere smit-tespredere, at minimere kontaktflader.
Opmærksomheden må igen rettes på ens ugehold – for at undgå små grise, der vil udgøre stor risiko hvad angår infektioner med feber til følge.

 

febergris

 

Overvejelser om råmælkskontrol

  • Soen yder ca. 5000 ml råmælk over 24 timer og hver gris skal have 250 ml for succes.
  • Manuel udmalkning af råmælk på nyfarede søer til ”de svage / de små” giver pote – 10 ml pr. gris til 10-12 % af kuldet.
  • Med 20 levendefødte/kuld findes der grise i alle kuld, der ikke deltager i ”splitmalkning”.
  • Vi undervurderer mandskabsfokus på råmælk, effekt af at styre råmælkstildeling og mini-mere sortering mellem kuld.
  • Det er en god begynderopgave i farestalden at malke ud, tildele de opmærkede grise råmælk manuelt og følge op over middag på opgaven.
  • Det giver igen dødeligheder <10 % at introducere denne systematik med normale rutiner.

 

Grisene har stadig vækstpotentiale til 500 gram daglig tilvækst i klimastalde uhindret zinkfri diæt og lavere fravænningsvægt.
Fra flokbehandlingsscreeningerne i denne runde 2023, kunne vi klarlægge en stadig høj positiv prøveforekomst af Influenza og i stigende grad Pandemisk Influ-enza. I klassisk epidemiforståelse fokuserer man meget på punktet, hvor ”epidemi-en” ruller fra. Vi har erfaret, hvorledes de ”blitzvaccinerede” sohold holder stand fra udbrud af smitte uhindret sæson. Pandemisk influenza kunne have en kortere beskyttelsestid på vaccination end de almindelige typer.

 

tipping

 

 

Autovacciner fungerer også mere som deltagere i en sund stærk gris, trods høj pro-duktivitet/so. Streptokokker, Glässer og Bordetella er giftige deltagere i uro på næ-sehuler og hjernehinder. Dette skaber feber.
Fokus er, reglerne fra ”30 solgte grise/so” er ikke længere de samme som for nuvæ-rende. Den høje kuldstørrelse giver mening for dem, der mestrer styringen. Sund-hedsstyring er dyrere, men produktiviteten leverer. På fodersiden er flere spænden-de erfaringer indløbet:

  • De første 3-5 dage efter fravænning bør lande grisene på en special diæt MED PLASMA (hvis muligt)
  • Grisene skal gerne skifte blandinger på dage - efter 3 definitioner på størrelse

 

vaekstprofil

 

Kasper Pedersen skal skrive Ph.d. i København
HyoVet kan med stolthed berette, Kasper Pedersen er udvalgt til et 3-årigt forsk-ningsprojekt om virus i svinebesætninger med fokus på Influenza- og PRRS-virus på KU LIFE, Virologi.
Kasper har med baggrund i Landbruget og senere 2 ½ års arbejde i svinepraksis skabt en basis for at kunne levere vigtig viden til den videre udvikling af forståelse om smittemodeller i svinebesætninger.
Vi opretholder heldigvis kontakten til Kasper, som fortsat vil komme og køre praksis i HyoVet i perioder. Dertil også for at kunne bidrage fra den praktiske front. Vi håber alle på, han vil returnere til fuldtid i praksis, når forskningen er færdiggjort om en tre års tid.
Vi har allerede fra næste sommer en kommende kandidat klar til at løfte stafetten.
Vi bringer en beskrivelse, når vi nærmer os opstart af vores kommende dyrlæge.
kape

 

Medicin- og kastrationskursus – er vi opdaterede

Husk, at alle nye medarbejdere skal gennemføre det lovpligtige medicinhåndteringskursus samt kursus i lokalbedøvelse ved kastration, såfremt medarbejderen udfører kastration eller behandlinger af grise. Der er mulighed for afholdelse af kursus på gården ved minimum 8 deltagere. Du kan skrive dine medarbejdere op til kursus på vores hjemmeside www.hyovet.dk under fanen ”Medicinkursus”.

medicinkursusscreen

Læs nyhedsbrevet i PDF ved at klikke her


Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT