Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2023 4. kvartal

04.01.2024

PRRSV-oversigt – 2023

 

Vi melder næsten arbejdet afsluttet med at få deklareret alle besætninger i forhold til PRRSV-status. Processen har krævet mange blodprøver, dertil en større kontorindsats med at samle dokumentation til at fremsende SPF SUS. Dernæst fremsendelse til FVST. Processen virker ikke moderne, men med en ny Bekendtgørelse i hånden, forsvinder almindelig fornuft tilsyneladende. Herfra vil de årlige prøver følge til at fastlægge gældende status.

På saneringsfronten koncentreres kræfterne om at skabe nogle områder, der tegner sig langtidsstabile, inden sanering af mange ejendomme kan effektueres. Evaluering af handelsmønstre har været centrale i at definere et område med stabile sohold klar til sanering.

Tematisk er saneringerne godt kørende med poltekarantæner og indkøbte negative polte. Det er meget afgørende ikke at løfte besætninger op i ”stabil positiv status”, før de har gennemført test på testikler og fravænningsgrise i flere serier.

Mange vækstgrisefaciliteter må tømmes for at sikre saneringen gennemført, når først grisene er produceret rene til fravænning.

Endelig laver vi saneringer i sohold med faringsstop inkl. medicinering af besætning for at sikre PRRS-sanering i et komplekst anlæg/stort anlæg og med hovedformål at skabe renere grise efter sanering.

Glædelig Jul og Godt Nytår på vegne af HyoVet

 

 

Opgørelse over produktivitet 1. halvår 2023

 

Omsider kan vi løfte sløret for produktiviteten for 1. halvår 2023. I år er data fra 114 sohold inkluderet – svarende til 125.000 årssøer. Hyovet forestår rådgivning af 192.000 årssøer fordelt på 193 CHR-nr. Vi må igen opfordre til at der jævnligt sendes webbackup til hyovet@hyovet.dk.

Tallene er angivet som fraktiler. Det betyder, når tallet i bedste 10% for fravænnede grise / årsso er 38,9 grise, skal der fravænnes mindst 38,9 grise / årsso for at indgå i denne kategori.

  • Pattegrisedødelighed

Der ses en positiv udvikling på dødelighed med en tendens til et faldende niveau. Totaldødeligheden ligger på 21,8% - seneste 4 år har den ikke været under 22%. Det er drevet af et fald både på dødfødte pr. kuld samt dødeligheden indtil fravænning. Dødfødte pr. kuld skal som tommelfingerregel ligge under 9% ud af totalfødte pr. kuld.

Mange kunder deltager i ugentligt overvågningsprogram: HyoLife.

  • Egenfravænning

Egenfravænningen ser ud til at stagnere omkring 11,8 frav./frav. De øverste 10 besætninger i datasættet (10% fraktilen) ligger med 12,9. To besætninger fravænner 14,0 eller flere grise pr. fravænning. Parameteren er væsentlig af mindre økonomisk betydning end dødelighed!

  • Kuldstørrelse

Hovedparten af besætningerne er baseret på DanAvl-genetik. Herudover er enkelte baseret på Danish Genetics, og færre endnu har indkøbt Topigs Norsvin avlsdyr (færre end 5). De bedste besætninger får 19,5 levendefødte/kuld og 18,1 levendefødte/gyltekuld. Langt hovedparten indkøber avlsdyr.

  • Fravænnede grise pr. årsso

Et gennemsnit på 35,8 frav./årsso. Fem besætninger fravænner 40,0 grise eller flere. Kun én besætning fravænner mere end 41 grise/årsso.

  • Sodødelighed

Indgår ikke i tabellen, men i data ses det at gennemsnittet ligger med 14,4% sodødelighed i 1. halvår 2023. For at være blandt de 10% bedste skal dødeligheden være 9,2% eller lavere. Landsgennemsnittet (SEGES) for 2022 lå på 14,5%.

Ønsker du en udskrift af dine tal benchmarket til HyoVet-tal, så kontakt Bonnie på bhoelstad@hyovet.dk.

 

2023_hyovet-1halvvar_1435

 

En sammenligning med landsgennemsnittet 2022

 

SEGES har opgjort resultater fra 2022.  

Det er tilfredsstillende at se, at kunder hos HyoVet præsterer 1,1 gris/årsso mere end landsgennemsnittet i 2022.

Landsgennemsnittet for totaldødeligheden lå på 23,3%. HyoVets kunder lå i 2022 med 22,7%. Se flere tal på hyovet.dk. 

 

seges-frav2022

 

 

Obduktioner via ”Remote Eye” – nu er vi kommet i gang!

 

Vi arbejder stadig i HyoVet med at få lavet flere soobduktioner via instruerede medarbejdere over Remote Eye. Remote Eye app’en gør det muligt at filme, mens personalet obducerer. Samtidig kan dyrlægen tage billeder af det filmede og tegne på disse billeder for forklaring af observationerne samt til instruktion af obduktionen.

Det handler også om at udvikle medarbejder forståelsen for ”hvad der kan forekomme”.

Der findes et link til adgang på vores hjemmeside www.hyovet.dk under fanen ”Support”.

Vi glæder os til at uddanne jeres personale yderligere via obduktions(sam)arbejde. Læring og forståelse er ofte bedst i en proces, hvor man selv får ”beskidte fingre”. 😊

 

remote

 

 

Medicin- og kastrationskursus – Flere kursusmodeller mulig

 

Husk hinanden på at få nye medarbejdere igennem det lovpligtige medicinhåndteringskursus samt kursus i lokalbedøvelse ved kastration, såfremt medarbejderen udfører kastration eller behandlinger af grise. Der er mulighed for afholdelse af kursus på gården ved minimum 8 deltagere. Du kan skrive dine medarbejdere op til kursus på vores hjemmeside www.hyovet.dk under fanen ”Medicinkursus”. Vi oplever til stadighed, det gavner arbejdet i ejendommene med en ordentlig grundig introduktion til det daglige behandlingsarbejde.

 

medicinkursusscreen 

 

Læs nyhedsbrevet i PDF version her


Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT