Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2011 4. kvartal

31.01.2012

 

Nyhedsbrev 4. kvartal 2011

 
Veterinærforliget indgået mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer indebærer, at dyrlæger som giver sig af med svineproduktion skal genopdrages en to tredjedel dag om året, således de ikke forfalder til for meget produktions-rådgivning, men stadig vægter at tælle døde grise og antal behandlede grise langt mere nøjagtigt, end de gør i dag.
 
Fødevarestyrelsens dyrlæger har stort fagligt selvværd, hvorfor de anmoder om 8000 kr. for den ovennævnte to tredjedel arbejdsdag per medarbejder.
 
Fødevarestyrelsen har nu indtægt på 1,6 mio. kr. per beskæftiget rejsende dyrlæge og ”lur os”, om de ikke vil intensivere kontrolhyppigheden for derigennem at styrke en som ofte skrøbelig likviditet i Fødevarestyrelsens kasser – alt sammen sanktioneret af Landbrug og Fødevarer ved deres underskift af det nuværende aftale grundlag.

 

 

Medicinregistrering i Agrosoft WinSvin:

  • Forbrug – forbrugt mængde i ordinationsperioden
  • Spild – eventuelt spild i ordinationsperioden (tabt flaske)
  • Lager – ikke forbrugt mængde, som ønskes genordineret
  • Antal dyr – dyr behandlet i perioden med forbrugt mængde
  • Ønsket mængde – ønsket mængde til næste ordinationsperiode. Foretages af dyrlægen ved beøsg.  
 
  • I nedenstående eksempel har dyrlægen ved sit besøg d. 8/10 ordineret 500 ml Metacam til søer. Der er i besætningen i den forgangne måned forbrugt 150 ml, hvilket modsvarer behandling af 7 dyr. Dertil er der en flaske på 50 ml, som er tabt på gulvet. Opgørelsen for månedens forbrug indføres nu således:

1.      Restmængde er 300 ml
2.      Spild er 50 ml
3.      Forbrug er 150 ml
4.      Antal behandlede dyr anføres ud fra medicinoptegnelser
 
 

 

 

 

Data sendes til dyrlægen senest kl. 17 dagen før næste besøg.

 

 

 


 

Pattegrisedødelighed
 
Grafen viser vægtfordelingen af døde pattegrise indenfor de første 48 timer efter fødsel i et ugehold i én besætning. Blå søjle (dag 0), rød søjle (dag 1) og grøn søjle (dag 2).  I denne besætning udgør grise < 600 gram 35 % af døde grise indenfor de første 48 timer. Grise i den størrelse kan ikke selv die og skal hurtigst muligt have varme (37 °C) og 2 x 10 ml råmælk før de lukkes ud. Råmælk fra soen er bedst, alternativt kan ko-råmælk anvendes. Grise > 700 gram vil være mere livskraftige end de mindste grise, men lægges ofte ihjel med fyldte maver – kuldudjævningen skal derfor laves tidligt. 
 
 
 
 
Hvordan får vi under 10 % døde med mere end 15,5 levendefødte pr. kuld?
·         Faringsovervågning
·         Mindste fødte grise < 600 gram skal også lykkes via varme og mælk
·         Råmælkstildeling i minimum 6 timer
·         Splitmalkning ved kuld større end 14 levendefødte
·         Kuldudjævning så hurtigt som muligt (efter råmælk)
·         Temperatur i hulerne skal være 37 °C

 


Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT