Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2012 3. kvartal

24.09.2012

Nyhedsbrev 3. kvartal 2012 

 

 

Ved en nylig afholdt konference i København angående resistensudvikling blandt human relaterede bakterier udtalte generalsekretæren for WHO, at det er et problem, når raske dyr tildeles mere medicin (antibiotika) end syge mennesker.

 

I Danmark får grisene 3 gram antibiotika i en livscyklus og mennesker 750 gram ligeledes i en livscyklus.

 

WHO’s direktør Mrs. Chan roste danske landmænd ved den netop afholdte resistenskonference for det lave forbrug og den ansvarlige tilgang til brugen af lægemidler.

 

Dertil kommer, at danske svineproducenters frivillige udfasning af bredspektrede cehphalosporiner allerede har haft en effekt, idet der ikke forekommer ESBL resistens i dansk produceret svinekød. 

 

At fødevareministeren så barsler med nye sanktioner overfor svineproducenterne synes at antage karakter af straffeaktion mod dansk animalsk produktion og uden tanke for at dansk landbrug i indeværende år genererer en eksport indtægt på 120 mia.

 

 

 

Nyt fra "Grise-verdenen" udenfor

 

Globalt arbejdes der hele tiden med forbedring af pattegriseoverlevelse. Stigende kuldstørrelse i DanAvl regi giver vedblivende et forbedret udgangspunkt for stigende effektivitet, men udfordringerne med at holde grisene i live de første 96 timer er velkendte.

 

Vores amerikanske kolleger har arbejdet med systematisk at måle på råmælksoptag efter 24 timers diegivningstid og koblet det til overlevelse på besætningsniveau.

 

Konklusion:

For hver 10 % øget råmælksoptag faldt dødeligheden 18 % korrigeret for fødselsvægten på grisene.

 

Vi vil i den kommende periode forsøge at få etableret den samme test metode til at teste besætningernes evne til at sikre råmælksoptag i forhold til de etablerede rutiner og vurdere effekten under danske forhold på rutiner og absolut dødelighed.

 

 

 

Figuren viser grupper af grise med samme ”råmælksværdi”, dvs. samme mængde antistof i blodet efter 24 timers diegivning i samme besætninger i forhold til deres dødelighed. Der er korrigeret for vægten på grise ved fødsel 

 

 

 

Smittebeskyttelse - den danske model i amerikansk perspektiv

 

Ved et nyligt møde med en amerikansk kollega gik samtalen på den danske model for smittebeskyttelse i forhold til amerikansk forskning på området. Vedkommende havde besøgt danske besætninger i forsommeren dette forår.

 

Den danske indgang med vask af hænder, tøjskifte og bevægelse fra rent til urent område vurderes tilstrækkelig. Data indikerer, at der generelt ikke er den store risiko på personrelateret smitteoverførsel.

 

DAKA-biler og afhentning af kadavere har i amerikanske undersøgelser vist sig i stand til at transmittere virusinfektioner til ellers negative besætninger. Kontakten med bilerne, afhentning-/aflæsningsplatform har vist sig smittepåført ved svab-test i et 1 m2 felt omkring kontaktområdet.

 

Anbefalingen er således at placere sin DAKA-afhentning 500 m væk fra besætning, lade aftømte spande stå i 12 timers karantæne, undgå direkte kontakt med besætning ved brug og generelt betragte dem som ”urene”.

 

Indkøb af polte repræsenterer selvfølgelig altid en risiko. Karantæne-facilitet er en klar anbefaling. Sygdommene Mycoplasma og PRRS er dokumenteret i stand til at overføres luftbårent. Oftest omtaler man en 3 km radius som mest luftbåren radius. I USA har PRRS-virus smitte op til en 10 km radius.

 

Køb af sæd fra vaccinerede orner anbefales af de danske ornestationer til PRRS-negative besætninger ud fra devisen om, at ornerne vil være ude af stand til at sædsmitte efter immunisering. Derimod hævdes det, at ornerne fra de rene stationer rummer muligheden for at inficere besætninger med PRRS, hvis de skulle smittes, inden det opdages.

 

I amerikansk perspektiv burde ornerne blodprøves ved hvert spring og testes for PRRS-virus, inden sæden forlader stationerne.Den generelle anbefaling fra en mand med stor erfaring i drift af ornestationer var således, at man skulle købe fra negative stationer, hvis man ejede en negativ besætning.Deres forskning på området var betydelig, og data overvældende.

 

 

 

Ny dyrlæge i Hyovet

 

Med opstart fra 1. august 2012 byder vi vores nye kollega Pia Heiselberg velkommen i praksis. Pia er født i det sønderjyske og kommer med et fædrene ophav i landbruget. Pia er 28 år gammel og uddannet fra Den Kongelige Veterinære og Landbohøjskole i København dette forår 2012.

 

 

I sin studietid har Pia Heiselberg fokuseret på en fremtid i svinepraksis med bl.a.   deltagelse i projekter mellem københavnske og tyske laboratorier, fokus på diagnostik i af  lungelidelser i fravænnede grise og slagtesvin.

 

Pia Heiselberg’s afgangsprojekt omhandlede virusinfektionen PRRS og diagnostik ved hjælp af spytprøver indsamlet ved brug af reb i stedet for klassiske blodprøver.

 

Projektet viste, at reb kan bruges til at påvise cirkulerende virus med ligeså god   præcision  som via blodprøver, flere dyr kan testes samtidig og tidsforbrug ved indsamling  minimeres. 

 

Metoden skal afprøves under praktiske forhold i den kommende tid i praksis.

 

 

 Vi håber på god modtagelse i besætningerne og godt samarbejde fremover

 

 

 

HyoVet Specialpraksis for Svinesygdomme

Hobrovej 60, Bigum 8830 Tjele

Kontor 8669 0055 / K.E. Navntoft 2010 5255 / Jens Strathe 2947 5255 /

 Klaus Pedersen 2012 4855 / Helle Jessen 6172 5255 / Pia Heiselberg 4020 5255

 www.HyoVet.dk


Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT