Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2013 4. kvartal

03.01.2014

Nyhedsbrev 4.kvartal 2013

 

Fødevareminister

Tidligere og især nuværende regering har betydet vigtigheden af dansk fødevareproduktion, herunder især de afledte arbejdspladser samt eksportindtægter, som nødvendighed for at bevare Danmarks velstand.

Det kan derfor undre, at Fødevareministeriet er rugekasse for uprøvede politiske talenter, hvis agronomielle erfaringer især synes at være erhvervet fra Hjerl Hede og Høstdage på Hessel.

Med ni års medlemskab af Europaparlamentet burde der være erhvervet erfaring for de begrænsninger, der ligger i en eventuel dansk enegang med hensyn til øget omkostningstung dyrevelfærd og miljø.
 
Som ung ny minister, er han i „mesterlære“ hos Corridon og Sass Larsen, der især har fremhævet fødevareproduktionens betydning. Ydermere er den unge minister avanceret nogle pladser i rangordenen til ministerembedet - til forbigåede kollegers mishag, hvilket ikke gør det lettere at agere uforstyrret på“ den politiske bane“. Det åbner mulighed for Landbrug og Fødevarer at udøve indflydelse til gunst for en økonomisk sund dansk animalsk produktion.

 

 

Salmonella

Salmonellose er sygdommen forårsaget af salmonella bakterier. Det kliniske billede er blodforgiftning og/eller tarmbetændelse. Påvisning af salmonella uden klinisk sygdom i besætninger sker ved slagt (kødsaftprøver) og ved kortlægning af besætninger (gødningsprøver).

 
På det seneste har vi haft grise, der indenfor de første 10 dage efter fravænning tilsyneladende ophører med at æde, som det primære kliniske symptom. Ved obduktion konstateres invaliderende tyktarmsbetændelse. Dette stemmer overens med udmelding fra VSP laboratoriet i Kjellerup, hvor salmonella sygdomstilfælde i 2013 primært er en udfordring hos grise 1-3 uger efter fravænning.
 
Tabel 1: Fordelingen af de indsendte kliniske tilfælde i 2013:
  
S. Typhimurium monofasiske S. 4,[5],12:i:  S. Derby Blandet
50 % 25 % 20 %  5 %

 

Den ovenfor angivet monofasiske S. 4,[5],12:i: er den nyeste salmonella klon og er strukturelt anderledes opbygget end de kendte typer. Den monofasiske betragtes som Typhimurium lignende og vil blive håndteret på lige fod med denne.                                                                                                 

    

Tarmbetændelse forårsaget af Salmonella spp.

 

Smittebeskyttelse

  • Manglende varmebehandling af foderkomponenter eller ringe transportforhold
  • Skadedyr i form af mus og rotter samt fugle
  • Indkøbte dyr fra positive besætninger  
 
Bekæmpelse i besætningen   
  • Intern smittebeskyttelse, sektioneret holddrift, AI-AU, støvleskift, vask, desinfektion og udtørring af stalde minimerer smittepresset.
  • Syre i tørfoder/vådfoder
  • Hjemmeblandet foder  
 

Ny dyrlæge i HyoVet

 

Anders Bang Henningsen er med opstart pr. 1. februar 2014 ny dyrlæge i HyoVet, og vi byder hermed vores kommende kollega velkommen. Anders er 38 år gammel.

 

 

 

Anders Bang Henningsen er dimittent fra Den Kongelige Veterinær og Landbohøjskole i 2009 indenfor differentieringen "sundhed og produktion hos produktionsdyr". Han har været beskæftiget indenfor kvægpraksis herunder rådgivning.

Efter en fornøden periode i "Mesterlære" håber vi, at Anders Bang Henningsen bliver taget vel imod ude i besætningerne og på fortsat godt fremtidigt samarbejde.

  

HyoVet ønsker Glædelig jul samt et Godt nytår med tak for året, der svandt.
 
 
 
 
 
 
 

 


Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT