Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2016 1. kvartal

28.03.2016

 
”Avl ”
Igangværende undersøgelser tager alene udgangspunkt i omgivelsernes indflydel-se på evnen til overlevelse som smågrise og slagtesvin i produktionsanlægget.

Det kan undre med alle de projektmagre SEGES beskæftiger, at de ikke har løftet øjnene for, hvor meget genetikforskelle mellem DanAvl dyr forklarer evnen til over-levelse. Er der linjer i DanAvl, som er genetisk mere modstandsdygtige for poten-tielle infektioner. Derudover bør der eftersøges genetiske markører for overlevel-sesevne.
Det kan undre, at resultater fra tidligere ”fødsel-slagt projekt”, hvor sæd fra 8 orner blev anvendt til 8 søer ugentligt i 6-8 forskellige besætninger med forskellig sund-hedsstatus, ikke gav anledning til videre avlsmæssig indsats for sundhed.
Vi vil lige minde om, at Landsudvalget For Svin for 25 år siden påstod, at der ingen arvbarhed var for fremgang i kuldstørrelse hos søer.
Vores bekymring er, at vores genetiske fremdrift på so og orneside for nuværen-de giver anledning til mér-indsats på sundhedsstyring og facilitetsoptime-ring/fodring på afkom, mens den samlede konkurrencekraft trues som følge af afledte mér-omkostninger.

Som et kuriosum vil vi nævne, at undersøgelser viser, at moderne genetik ikke egner sig til det barske produktionsliv i økologisk svineproduktion.
 
 
 
Mavesår og årsagsforhold
Mavesår i klima- og slagtesvinestalde har været et stigende problem ud igennem danske besætninger de senere år. Fokus på foderudnyttelsen har skabt interesse for fomalingsgraden af foderet, hvilket er med til at eskalere de kliniske tegn på mavesår i besætningen.
Mavesår opstår som følge af forlængede perioder uden foderoptag (tomme ma-ver), hvor formalingsgraden potenserer denne effekt. Dvs. at jo finere formaling jo kortere tid kan grisen stå uden foder, da formalingsgraden er bestemmende for passagehastigheden af foderet i grisen.
 

 
 
HyoVet’s anbefalinger til formaling af fuldfoderet, målt på vægt, er som følger:

Årsager til mavesår (forlængelse af interval mellem foderoptag)
 
- Febertilstande f.eks PRRS, PCV2 & influenza
- Smag (> 25% rug i slagtesvinefoder, >7-8% havre i smågrisefoder)
- Dårlig foderjustering
(tilstoppede kasser, alarmer, overfodring, manglende ædepladser)
- Tidlige foderskift

 
Ny kompagnon i Hyovet
Klaus Pedersen er indtrådt i ejerkredsen af Hyovet med indgangen til 2016.
Klaus Pedersen har været i Hyovet siden 1. kvartal 2009 og har nu et ønske om at udvide arbejdsugen noget over 37 timer, hvorfor partnerskab er endeligt aftalt.
Vi er glad for initiativet og ser frem til et frugtbart kollegialt og fagligt samarbejde til glæde for vores kunder.

 
 

Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT