Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2018 3. kvartal

08.10.2018

Afrikansk svinepest - mere relevant end nogensinde

Afrikansk svinepest breder sig i Østeuropa (og senest i Belgien), og smittevejene menes at kunne tilskrives dels vildsvin, dels transport af dyr. Desuden er der i flere tilfælde set smitte med sygdommen i ellers "topsikrede" farme, hvor der har været fokus på ekstern biosecurity.
Forskere på DTU (Lindholm) har gennemført smitteforsøg, hvor det er lykkedes at inficere grise der æder fluer indeholdende virus. Det tyder på at vektorer, i dette tilfælde insekter, ligeledes er i stand til at føre smitten rundt.
Meget få danske landbrug har en ekstern smittebeskyttelse der kan afvise afrikansk svinepest, hvis den på et tidspunkt skulle få sig etableret i landet. Det er derfor af yderste vigtighed, at vi forholder os til de udmeldte risikofaktorer.

Risikovurdering
Det afgørende for at holde Afrikansk Svinepest ude af DK er følgende:
  1. Vask/desinfektion af lastbiler (EU-krav, at biler vaskes ved destinationsbesætningen efter aflæsning)! I Hyovet mener vi, at udenlandske biler må læsse om ved grænsen. Kun danske biler til danske besætninger.
  2. Jægere, der har været i kontakt med vildsvin skal oplyses om risiko ved trofæ og kød. Jægere må efterlade deres bytte iflg. Hyovet.
  3. Madaffald fra chauffører, medarbejdere og turister må ikke komme i kontakt med grise i Danmark. I Hyovet mener vi at al personale skal gennemgå 48 timers karantæne efter udlandsrejse. Kan det overleve grisens tarmsystem må det også kunne befinde sig i menneskers…


Stigende niveau for levende fødte/so presser farestien -
Men presser det også dødeligheden eller andre parametre?


Til stadighed har den typiske samme antal søer til hver faresti som for år tilbage (4,1 årsso/sti). Den typiske besætning farer i gennemsnit 9,5 gange om året i hver sti og leverer 140 grise/sti fravænnet/år.
Med en betydelig stigende kuldstørrelse har flere besætninger således erfaret, at presset på stierne stiger og melder om stigende dødelighed.
Vi har statistisk set på denne fornemmelse.
I figuren nedenfor fremgår er 106 sohold inddelt efter deres niveau for antal levendefødte/sti/år. Dette er holdt op i mod besætningens dødelighed.

Antal levendefødte pr. år vs. dødelighed

Det fremgår at de højest 25% farende stort set ligger på samme niveau for pattegrisedødelighed. I det tal er der indeholdt reduceret ventetid mellem søer til faring, straks indsættelse osv.

Graf 1: Viser alle besætninger i undersøgelsen sorteret efter stigende antal fødte grise/sti.
Alle besætninger i undersøgelsen sorteret efter stigende antal fødte grise/sti

Den principielle debat om pressede anlæg er således fokuseret i graf 2.

Graf 2: De 25 procent "mest pressede" anlæg på faresti niveau er grafisk afbildet med tilhørende dødelighed.
De 25 procent

Særligt de mest pressede anlæg til højre i grafen udviser direkte faldende dødelighed. Stistørrelser og management i stalden er stadigvæk "gate keeper" for lav dødelighed uhindret højt anlægspres.

Men:
Grisen til fravænning er faldende i alder og vægt under anlægspres. Egenfravænning er ikke stigende trods stigende resultater på fravænnede grise/kuld på tværs af besætninger. Hovedkonklusionen i mange anlæg er, at stistørrelser definerer, hvor mange man kan lægge til søerne uden at skabe dødelighed. Mælkeanlæg ændrer ikke på kravet til stidimensioner for egenfravænning uden merdødelighed.

Et tema for fremtiden:
  1. 25 diedage direkte / gris og 6,2 kg ved fravænning giver mulighed for tilfredsstillende vækstresultater i klimastalde
  2. Salgsprocent til fuld pris ved 30 kg er lettere opnåelig på ovenstående grise model
  3. Tilpasning af ugeholdsstørrelser og soantal skal tilpasses fremstillingsprisen med vurdering af kortere venteinterval mellem farende søer eller reduktion i soantal
  4. Dødelighed er ikke en faktor i at presse anlæggetMette Hillersborg Mette Hillersborg fratræder sin stilling

Mette Hillersborg har besluttet at sige sin stilling op med udgang af september. Mette vender tilbage til Lægemiddelindustrien og skal for MSD repræsentere kyllingevacciner i Norden.
Vi har været glade for de 1½ år med Mette.
Vi sonderer pt. forskellige løsninger til at opdatere medarbejderstaben.
Lokalbedøvelse ved kastration

Hyovet afholder i efteråret teoretiske kurser i lokalbedøvelse i forbindelse med kastration.
Efterfølgende praktiske øvelser laves ved almindelige dyrlægebesøg. Der vil til hvert kursus køre en dansk version efterfulgt af en engelsk version.

Sted Lokale Dato
Hobro Agri Nord Tirsdag 16. oktober 2018
Herning Innovatorium Tirsdag d. 20. november 2018
Horsens Bygholm Landbrugsskole Onsdag d. 21. november 2018
Holstebro Nupark Torsdag d. 22. november 2018


Tilmeldinger kan ske til: cbmoller@hyovet.dk eller hyovet@hovet.dk


Læs nyhedsbrevet i PDF-version her
Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT