Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2018 4. kvartal

09.01.2019

"Året der gik"

Med dette år 2018 lakkende mod enden ser man lidt forundret på et marked, der i forhold til sidste år har halveret dækningsbidrags niveauerne i lange træskolængder. Glædelig jul

I lavkonjunktur vendes alle sten. I soholdene vendes blikket mod vækstgrisene, lavere fokus på marginal grise og blikket rettet mod grise, der er "værd" at spendere foder på. Uhindret lav- eller højkonjunktur skal grisene sundhedsmæssigt fungere for at levere tilfredsstillende fremstillingspriser. For slagtesvineproducenter er fokus på en velfungerende gris om noget påkrævet. Alle årets erfaringer fra forskellige Produktionskoncepter For Slagtesvin mv. fortæller til stadighed vigtigheden af at "grisen selv skal ville". Ellers er gode stalde og stærke koncepter nyttesløse.

Behandlingsmæssigt kan soholdene stadig "holde skind" med reviderede ADD-beregninger, hvorimod fravænnede grise og slagtesvin ikke længere kan levere behandlinger mod sene tarmlidelser eller ukontrollable luftvejslidelser uden at ramme panden mod muren. Behandlingsmæssigt kan grisene styres ind i faciliteterne ved ankomst, og så skal de fungere derfra.

Andre overvejelser pågår anlæggenes beskaffenhed. Flere har haft dialogen omkring anlæg, der før debatten om kapitalomkostninger / gris faktisk ikke leverer tilfredsstillende fremstillingspriser grundet staldforhold til vækstgrise og personalebehov for pasning / flytning mv.

Til stor glæde kunne man i Interpig rapporten konstatere at Danmark følger trop på fremstillingsprisen af kød med Spanien, trods Danish Crowns varme ønsker om en ændret producent struktur. Vi lader producenter være producenter i denne debat.

Vi håber meget den reviderede prognose vil bære igennem og give luft til producenterne.

Med ønsket om glædelig jul.


Influenza-sæsonen er over os -
gælder det også vaccinerede besætninger?


Efterårs- og vintersæson er notorisk højsæson for luftvejslidelser, hvorfor vaccinationsstrategi og relevans for besætningerne har været højpotente emner til debat.

Influenzavirus i grisen vil lamme luftvejenes fimrehår, hvorved slim opbygges i luftvejene. Slimet er et glimrende vækstmedie for besætningens bakterier, hvorfor bakterielle lidelser som Ap, Myc og Streptokokker er hyppige følgesvende til virusinfektionen.

Vi har i Hyovet besluttet os for at bekæmpe udbredelsen af Influenzavirus, da løssluppen Influenzavirus i besætningerne vil forstyrre produktionsresultaterne målbart til fremstillingspris. Syge grise har et større behov for medicin, pasning og tilpasset foder, hvilket ikke passer med effektiv drift.

Influenza

Normal vaccinationsprotokol mod Influenza i HyoVet består af:
 • Basisvaccination af polte 2 gange med 3 ugers interval
 • Blitzvaccination af sohold 3 gange årligt (i særlige tilfælde 2 gange årligt)

Formålet med denne strategi er at reducere mængden af viruspositive grise til fravænning.

Lav forekomst af Influenzavirus vil give anledning til, at virus vil dø ud i en population af fravænnede grise med oprindelse fra vaccinerede søer, præcis som vi kender det fra debatten om børnevaccinationsprogrammer humant. Det handler om flokken, ikke individet.

Vi har igennem de seneste år kørt samme vaccinationsprotokol for alle besætninger mod Influenza. På nuværende tidspunkt vurderes det, at 9/10 besætninger har succes med programmet, hvilket betyder at vi ikke ser kliniske symptomer i besætningen.

Det betyder også, ca. 10% af besætningerne ikke har den fornødne effekt af vaccinationerne, og dette skal vi selvfølgelig have løst.

For at få en højere andel af besætningerne til at lykkedes opremser vi her de forskellige fejlkilder til en fejlslagen effekt af Influenzavaccination:
 • Ringe råmælkstildeling grundet fodring / sygdom / management
 • Manglende sektionering af aldersgrupper
 • Manglende kontrol af næsehuleinfektioner (NYS, PRRS etc.)
 • Ny virusstamme (pandemisk Influenza)

Poltenes rekruttering har ligeledes stort fokus, da disse skal respondere fuldt ud på basisvaccination. Dette kræver fravær af sygdom på vaccinationstidspunktet. Derfor:
 • Hjemmeavlere skal batchproducere polte (8 ugers produktion i et rum, herefter karantænetid i 8 uger og derfra et batch at bruge af)
 • Frigivne polte fra karantæne rekrutteres til lavt virusmiljø. F.eks. drægtigheds stalde.
 • Tidlig basisvaccination (unge polte) kræver "sen booster vaccination" i poltestald for at sikre immunitet inde i soholdet frem mod næstkommende soholdsvaccination, max 4 mdr. mellem vaccinationer.

Sørg for at få risikovurderet jeres strategi i samarbejde med besætningsdyrlægen. Hermed sikrer vi os for fremtiden en succesrate tæt på 100.


Vækststudier af fravænnede grise
Dag 0-14


I slagtesvineprojekter vurderes vækstkurverne for slagtegrise intenst den første måned som indikator for alle 3 måneders forløb. Tankegangen er meget relevant for fravænnede grise med henblik på at evaluere;
Vejehold klima
 • Foderoptag før fravænning (500 g foder/gris fravænnet ugentligt)
 • Næsehulesundhed ved fravænning
 • Balance fra fravænningsblanding og ind på blanding 9-15 kg
 • 250 gram tilvækst dag 0-14

Erfaringer viser allerede flere spændende tiltag.
At grisenes alder ved fravænning betyder meget for strategi trods vægt.
At grise faktisk kan fodres med 1 uge på blanding 6-9 kg / 1 uge på blanding 9-15 kg og være på sojafoder dag 22 og frem, såfremt vægt og alder samt farestaldsfodring har fulgt dem korrekt.
At en "0-blanding" fyldt i automater ved fravænning til unge grise skubber dem lettere ind i forløbet.
Farestaldens fodring af pattegrise skal måles i ugentlige forbrugte kg!


Fremtidige medicinkurser indeholdt kastrationskursus
Med dette kvartals afslutning har alle fået opdateret medarbejderstaben med godkendte kurser i lokalbedøvelse ved kastration. For fremtidige nye medarbejdere tilbydes som vanligt medicinhåndteringskursus på jævne intervaller. Dette kursus er hos FVST blevet opdateret med kursus i lokalbedøvelse ved kastration, således nye medarbejdere i én omgang kan blive lovformeligt opdateret til alle gældende krav i håndtering af grise.

Tilmeldinger kan ske til: bhoelstad@hyovet.dk eller hyovet@hyovet.dkLæs nyhedsbrevet i PDF-version her
Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT