Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2020 4. kvartal

22.12.2020

Må vi præsentere… HyoTrack
- Overvågning af tilvækst i klimastalden

For at kunne tage konkrete beslutninger om driften af klimastalden skal alle interventioner være drevet af fakta.
Derfor introducerer vi HyoTrack, hvor Hyovets kunder melder vejedata fra klimastalden ind til central database. Herefter vil vi være i stand til at benchmarke bedriften op mod andre Hyovet kunder, som I kender det fra Hyolife.

HyoTrack


Kuldudjævning for kvalitet og egenfravænning

De første dage af grisens liv er noget af det mest omdiskuterede i dansk svineproduktion. Netop derfor er der hele tiden behov for at simplificere opskriften i farestalden med vedholdende fokus på råmælksoptag og færrest mulige skift af grise mellem søer. I et nyligt projekt med individvejning af grise på fødselstidspunkt og 24 timer senere på samtlige grise hos kunde, godtgjorde vi et samlet råmælksoptag på 5,3 L/kuld indenfor 24 timer. Ihukommende hver enkelt gris SKAL optage 250 ml for overlevelse, må de 5,3 liter til 19 levendefødte grise siges at kræve struktureret ammesodannelse.

Formålet med en simpel kuldudjævning er:
  • Vi ønsker et højt ensartet råmælksindtag til alle grise
  • Vi ønsker, at soen beholder så mange af hendes egne grise som muligt

I praksis betyder det følgende:

Faringsdag - Opmærkning af førstefødte:
A-Hold:
- Faring frem mod klokken 21.00
- Grise flyttes til ammeso ml. kl. 7 og 9

B-Hold:
- Faring efter aftentilsyn
- Ammesøer over middag

Svagfødte grise placeres hos velegnet "mindsteamme" på faringsdag.

Soen ligger herefter med egne mellem-grise frem til næste dag.

Udgangspunktet for dette er selvfølgelig velfungerende søer med normalt energiindtag op til faring, optimalt nærmiljø til grisene samt sundhedsstyring til perfektion.

Dagen efter faring - kuldudjævning:
Der kuldudjævnes på tværs af A-hold og B-hold fra samme dag.
Her gælder devisen om så få flyt som muligt og så mange som nødvendigt for størrelse.
Det er ekstremt vigtigt, at der kun kuldudjævnes mellem grise fra gårsdagens faringer.
Herefter lukkes kuldene for tilgang af grise.

Dag 3 - frem mod fravænning:
Der koncentreres en indsats mod opsamling af sultgrise.

Opmærkning af førstfødte Diegrise

Gennemsigtighed i "medicinomkostning pr årsso"

Der viser sig en øget interesse omkring nøgletallet "medicinomkostning pr årsso", hver gang vi rammer en lavkonjunktur. På baggrund af denne interesse har vi derfor udviklet et værktøj, som hurtigt og nemt skal danne et overblik over medicinomkostningen pr årsso samt pr produceret gris. Alt dette ud fra gældende listepriser på apoteket samt seneste halvårs produktivitet.

Medicinoversigt

Vaccine Antibiotika Smertestillende Hormoner
Kr. pris prod. gris 12,81 8,76 0,33 2,67
Kr. pr. årsso 115,84 79,23 2,95 24,17


Værktøjet er ment som en hjælp til at øge gennemsigtigheden / bevidstheden om den valgte strategi for sundhedsstyring.
Spørg din dyrlæge til råds, hvis værktøjet kunne have interesse for din besætning.


Læs nyhedsbrevet i PDF-format her.


Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT