Dansk English
Søg

Nyhedsbrev 2021 2. kvartal

09.08.2021

"I styrelsernes vold"
Som flere landmænd efterhånden har erfaret - er Kontrolmyndighedernes beføjelser stigende og kontrolintensitet eksponentielt stigende (som en bakteriel fremvækst).

Vi må konstatere at have fået "Jer kunders medicin at smage" med kontrol og bødeforlæg. Logikken i flere af kontrollerne er vanskelig, herunder en regelrigid "fortolkningskultur", hvor fokus på at skabe innovative løsninger på udfordringer med sundhedskontrol under faldende adgang til medicin og fremtidig zink TOTALT UNDERKENDES. De store profilerede seminarer prædiker "grundigere vask og beriget foder". ?

Gødningsimmunisering har historisk skabt stærk kontrol af spædgrise-diarre /kontrolleret blodforgiftninger og diarre i klimastalde og akut E-coli relateret dødsfald.
DET ER MELDT ULOVLIGT fra februar 2021 i et nyhedsbrev fra FVST. Kontrollerede specialløsninger er IKKE tilladt og dyrlæger må ikke deltage i, beskrive eller håndtere aktive gødningsimmuniseringsstrategier.

Alene kommercielle vacciner /autovacciner fra Vaxxinova og tro på det gode skal fremover styre produktionerne godt igennem - imens 7/10 af sobesætninger ligger tæt på åndenød i det nuværende VETSTAT med tilrettede ADD-beregninger på produkter.

I 2022 skal vi til at indrette flokbehandlinger efter Europæisk godkendelse. Er et produkt godkendt med 18 dages behandlingsvarighed mod en tarminfektion, skal denne anvisning følges (også trods Gulkort).
Balanceakten er vanskeliggjort - vi tager sammen med Jer udfordringen op og indbetaler "anmeldt kontingent" til Styrelsernes domme over det udførte arbejde.

God vind - vi har alle brug for den!Ny viden - gammel kendt problem "rystesyge"
v. kommende dyrlæge ved HyoVet, Kasper Pedersen

Begrænsning af pattegrisedødelighed kræver en alsidig orientering imod udfordringer. I det seneste er besætninger med såkaldte rystegrise bemærket. Symptomer som ikke kan accepteres værende kompromitterende for pattegrisens sundhed. Rystesyge skyldes oftest en relativt nyopdaget sporadisk forekommende virus ved navn Atypisk Porcin Pestivirus (APPV) - der i øvrigt deler slægtsskab med Klassisk Svinepest.

Der er ingen valide opgørelser på dødelighed herhjemme, men studier i udlandet viser, at kuld med rystegrise kan have en fordobling af dødeligheden, imens der iblandt rystegrisene er set op til næsten 50% dødelighed. Rystegrise opstår kun, ifald naive=usmittede avlsdyr har virus i blodet i drægtigheden, og da de primært ses hos gylte, formodes udvikling af livslang immunitet.

APPV

APPV er dog svær at dyrke i laboratoriet, hvormed der endnu ikke eksisterer en vaccine, og det stiller krav til egenhændig besætningsimmunisering. Rystegrise selv ventes imidlertid potentielt immunotolerante (persistent inficerede) eller langtidsudskillere, hvilket gør disse til glimrende immuniseringsindivider.

APPV kan detekteres i diverse sekreter såsom spyt, urin, fæces, sæd og blod, hvilket gør alle disse såfremt udskilt fra rystegrise belejlige som smittekilder til stifæller. Det lader til at viruselimination fra blodet kan tage helt op til 100 dage, hvilket betinger omhu immunisering af avlsdyr. En minimumsantagelse for laveste alder ved løbning på 210 dage (ikke optimalt) betinger således, at polte senest må møde APPV ved en alder på 110 dage - en fornødenhed der kun svagt lader sig praktisere hos indkøbere af avlsdyr.

APPV graf

Fiktivt infektions- og immunitetsforløb ved rystegrise (grå), raske grise (blå) og grise der smittes med APPV for sent i forhold til løbning, mislykket (rød). Alder fremgår af X-aksen, virusmængde (APPV) angivet med en ct-værdi fra RT-qPCR på primær Y-aksen, hvor lavt tal er lig høj virusmængde, og antistoftiter (IgG) angivet med S/P-værdi fra ELISA på sekundær Y-aksen.

Den orienterede svineproducent vil imidlertid insistere på at afværge infektion af besætningen, hvilket dyrlægen selvfølgelig bifalder. Det kræver kendskab til infektionsmønstret, som for nuværende er uvis, men APPV er detekteret relativ prævalent (15%) fra penis og sæd hos orner i USA. Med PRRSV-hændelsen S2019 i klar erindring forekommer det forundrende, dersom "rysteorner" på landets ornestationer skulle være dispenserede fra med intermitterende interval at ekspedere andet end fertile spermier ud til landets svineproducenter. Det må da forventes, at branchens egen organisation i nærmeste fremtid afdækker omstændighederne bag smittekilder til sådanne unødige viruscirkulationer.


Fremtidig model for kastrations- og medicinhåndteringskursus
Vi kan jo først som sidst komme rundt i kringelkrogene. I 2021 gennemfører FVST uanmeldte kontrolkampagner vedrørende bl.a. flokbehandling af smågrise (apr-nov) og håndtering af syge og tilskadekomne dyr (aug-nov) - altså gerninger der har fundament i medicinhåndteringskurset.

I denne forbindelse er det ligeledes indskærpet overfor dyrlægestaben, at ansvaret for disse handlinger i samme grad vedkommer dyrlægen. Det er således klart, elementære kompetencer fra medicinhåndteringskurset på ingen måde kan risikeres kompromitteret igennem en model med online "papkurser" og "staldgangsunderskrifter". Der vil i fremtiden blive inkluderet relevante cases og opgaver for at sikre, at alle medarbejdere opnår et tilstrækkeligt niveau til først og fremmest at varetage sine opgaver korrekt samt at varetage opgaver af særligt fokus fra kontrolinstansen. Dette udmunder sig i fire former for kurser:
  1. Fulde modul: Til kursisten der skal have hele opdateringen:
    Inkluderende en teoridel, relevante cases og en praktisk del omkring medicinhåndtering samt teori om lokalbedøvelse ifm. kastration samt en praktisk afprøvning.
  2. Modul M: Til kursisten der kun behøver teoridel, relevante cases og en praktisk del omkring medicinhåndtering.
  3. Modul K: Til kursister der kun behøver teori om lokalbedøvelse ifm. kastration samt en praktisk afprøvning.
  4. Intermediære modul: Til kursisten der har gennemført den teoretiske del eksternt.

Tilmelding til kursus sker på denne side.

Læs nyhedsbrevet i PDF-format her.


Nyhedsarkiv >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT