Dansk English
Søg

Gult kort


Grænseværdier
 

Fra og med den 31. marts 2019 er grænseværdierne for antibiotikaforbrug til svin:

  • Fravænnede smågrise op til 30 kg: 17,2 vægtede ADD pr. 100 dyr pr. dag.
  • Slagtesvin og polte: 4,4 vægtede ADD pr. 100 dyr pr. dag.
  • Pattegrise, søer, gylte og orner: 3,2 vægtede ADD pr. 100 dyr pr. dag.

 

Bemærk at det i praksis gælder ordinationerne allerede fra 1. juli 2018.


Differentieret gult kort

Faktorer gældende fra og med den 31. december 2017.

Antibiotikaklasse

Faktor

Fluorokinoloner, 3. og 4. generations cefalosporiner samt Colistin

10

Tetracykliner

1,5

Øvrige antibiotikagrupper

1


For sodødelighed er grænsen 14% pr. år (1,17 % pr. måned).
 

Læs mere her: Bekendtgørelse om grænseværdier for antibiotikaforbrug og dødelighed i kvæg- og svinebesætninger 

Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT