Dansk English
Søg

Dokumenter

Halebid, Registrering af halebid
27.02.19
Registrering af halebid er lovkrav pr. 1/1-2019
Download >>
Halebid, Risikovurdering og handlingsplan
31.01.23
For udarbejdelse af risikovurdering og handlingsplan i forbindelse med halebid
Download >>
Tail bite, Risk assessment and action plan
31.01.23
For drawing up a risk assessment and action plan following tail biting
Download >>
Halekupering: Erklæring til brug ved køb af halekuperede grise
05.09.19
Findes også på SEGES' hjemmeside - og på flere sprog.
Download >>
Baggrundserklæring 2021
14.10.21
Denne erklæring anvendes ved eksport af grise efter 17. oktober 2021.
Download >>
Medicinregistrering udvidet
16.10.17
Inkl. felter til registering af flokbehandling og zinkforbrug
Download >>
Medicinregistrering
28.01.17
Universalskema til registrering af behandlede dyr
Download >>
Zoonotisk smittebeskyttelsesplan 2020 inkl. bad
12.03.20
Krav om etablering af bad skal være opfyldt senest den 1. juli 2020 (CVR-nr. niveau).
Download >>
Journalkort til sygesti
04.01.17
Download >>
Registrering af døde pattegrise
28.01.17
Dødelighed pattegrise opgjort på sektionsniveau
Download >>
Registrering af døde smågrise og slagtesvin
28.01.17
Døde ungdyr opgjort med diagnoser
Download >>
Registrering af døde søer
28.01.17
Sodødeligheden må ikke overskride 16%
Download >>
Vejledning: Vurdering af transportegnethed 2017
16.10.17
Ved 4 udvalgte lidelser hos svin og kvæg - fx navlebrok og halebid.
Download >>
Vejledning til velfærdskontrol i svinebesætninger 2017
21.08.17
Revideret februar 2017
Download >>
Egenkontrol: Ejererklæring, medarbejdere
18.03.11
Kompetencebeskrivelse for medarbejdere
Download >>
Egenkontrol: Logbog, ventilation
04.04.11
Logbog til alarmanlæg
Download >>
Persondataforordning Hyovet
25.05.18
En beskrivelse af hvordan Hyovet håndterer og passer på kundernes data.
Download >>
Vejledning om rode- og beskæftigelsesmateriale 2023
01.11.23
Ny vejledning fra januar 2023.
Download >>
Hyovet
  HyoVet I/S
 
Hagemannsvej 24
 
8600 Silkeborg
 
+45 86690057
Udviklet af landIT